Informasjon om utleie

  • Ved reservasjon påløper et depositum på kr 1.000. Reservasjonen er ikke gyldig før betaling er registrert. Depositum refunderes med 50% ved avbestilling inntil 1 mnd før leietidspunkt. Ved avbestilling mindre enn en mnd før leieforholdet refunderes ikke depositum.
  • For døgnleie gjelder utlevering tidligst kl 12:00 på hentedagen, med retur senest kl 10:00 på leveringsdagen.
  • For helgeleie gjelder utlevering tidligst kl 12:00 fredag, og tilbakelevering senest kl 10:00 mandag morgen.
  • For sen leveranse medfører automatisk ett døgn ekstra leie.
  • Retur på Lørdager skal gjøres senest kl 12:00.
  • Motorsykkelen leveres ut med full tank og skal leveres tilbake med full tank.
    Otra Inn trekker 500,- av depositumet dersom tanken ikke er fylt opp igjen.

Send oss en forespørsel

Periode Pris
Døgn leie 1250,-
Helge leie 3500,-
Ukes leie 7000,-

Skade & annen informasjon

Egenandelen er 15.000 kr ved skade. (pr.skadetilfelle). Motorsykkelen er forsikret.

Ved kjøring utenfor Norge påløper et tillegg på 200 kr pr døgn.

Translate »